Formatos Autónomos

Catálogo de colores

Inglés MEIF
Inglés 4 habilidades
Ingles comprensión de textos
Francés
Alemán
Italiano
TOEFL

 

GRUPO

GUÍA

PROGRAMA

CRONOGRAMA

GLOSARIO

MEIF I

SI

 SI SI  SI

MEIF II

SI  SI  SI  SI

IBAS 1

No se ofertó este semestre    

IBAS 2

SI SI  SI

IBAS 3

 SI  SI   SI 

IINT 1

SI  SI  SI  SI

IINT 2

SI    SI  

IINT 3

SI SI

IAVA 1

SI  

IAVA 2

 No se ofertó  este semestre SI   

IAVA 3

 No se ofertó  este semestre  SI  

TBAS 1

SI SI  SI  

TBAS 2

No se ofertó este semestre    

TBAS 3

SI SI    

FBAS 1


SI

 SI

 

 

 

 

Guía General Francés

FBAS 2

SI

FBAS 3

 SI

FINT 1

 SI

FINT 2

 SI

FINT 3

 SI
FAVA 1 SI

MBAS 2

 SI SI SI   

MBAS 3

 SI  SI  SI  

MINT 1

SI  SI  SI  

MINT 2

SI  SI  SI  

MINT 3

SI   SI  SI  

OBAS 1

 SI  SI  SI  

OBAS 2

 SI  SI  SI  

OBAS 3

 SI  SI  SI  

OINT 1

 SI  SI  SI  

OINT 2

 SI  SI  SI  

OINT 3

SI  SI  SI