Universidad Veracruzana

Skip to main content

Actas de Consejo Técnico

 

2020 2021 2022 2023 2024
Acta CT No. 001 Acta CT No. 001 Acta CT No. 001 Acta CT No. 001 Acta CT No. 001
Acta CT No. 002 Acta CT No. 001 BIS Acta CT No. 002 Acta CT No. 002 Acta CT No. 002
Acta CT No. 003 Acta CT No. 002 Acta CT No. 003 Acta CT No. 003 Acta CT No. 003
Acta CT No. 004 BIS Acta CT No. 003 Acta CT No. 004 Acta CT No. 004 Acta CT No. 004
Acta CT No. 004 Acta CT No. 004 Acta CT No. 005 Acta CT No. 005 Acta CT No. 005
Acta CT No. 005 Acta CT No. 005 Acta CT No. 006 Acta CT No. 006 Acta CT No. 006
Acta CT No. 006 Acta CT No. 006 Acta CT No. 007 Acta CT No. 007 Acta CT No. 007
Acta CT No. 007 Acta CT No. 007 Acta CT No. 008 Acta CT No. 008 Acta CT No. 008
Acta CT No. 008 Acta CT No. 007 BIS Acta CT No. 009 Acta CT No. 009 Acta CT No. 009
Acta CT No. 009 Acta CT No. 007 BIS 1 Acta CT No. 010 Acta CT No. 010 Acta CT No. 010
Acta CT No. 010 Acta CT No. 007 BIS 2 Acta CT No. 011 Acta CT No. 011 Acta CT No. 011
Acta CT No. 012 Acta CT No. 007 BIS 3 Acta CT No. 012 Acta CT No. 012 Acta CT No. 012
Acta CT No. 013 Acta CT No. 008 Acta CT No. 013 Acta CT No. 013 Acta CT No. 013
Acta CT No. 014 Acta CT No. 008 BIS Acta CT No. 014 Acta CT No. 014 Acta CT No. 014
Acta CT No. 015 Acta CT No. 009 Acta CT No. 015 Acta CT No. 015 Acta CT No. 015
Acta CT No. 016 Acta CT No. 010 Acta CT No. 016 Acta CT No. 016 Acta CT No. 016
Acta CT No. 017 Acta CT No. 011 Acta CT No. 017 Acta CT No. 017 Acta CT No. 017
Acta CT No. 018 Acta CT No. 011 BIS Acta CT No. 018 BIS Acta CT No. 018 Acta CT No. 018
Acta CT No. 019 Acta CT No. 012 Acta CT No. 019 Acta CT No. 019 Acta CT No. 019
Acta CT No. 020 Acta CT No. 012 BIS Acta CT No. 020 Acta CT No. 020 Acta CT No. 020
Acta CT No. 021 Acta CT No. 013 Acta CT No. 021 Acta CT No. 021 Acta CT No. 021
Acta CT No. 022 Acta CT No. 014 Acta CT No. 022 Acta CT No. 022 Acta CT No. 022
Acta CT No. 023 Acta CT No. 015 Acta CT No. 023 Acta CT No. 023 Acta CT No. 023
Acta CT No. 024 Acta CT No. 016 Acta CT No. 024 Acta CT No. 024 Acta CT No. 024 BIS
Acta CT No. 025 Acta CT No. 017 Acta CT No. 025 Acta CT No. 025 Acta CT No. 024
Acta CT No. 026 BIS Acta CT No. 018 Acta CT No. 026 Acta CT No. 026 Acta CT No. 025
Acta CT No. 026 Acta CT No. 018 BIS Acta CT No. 027 Acta CT No. 027 Acta CT No. 026
Acta CT No. 027 Acta CT No. 018 BIS 1 Acta CT No. 028 Acta CT No. 028 Acta CT No. 027
Acta CT No. 028 Acta CT No. 018 BIS 2 Acta CT No. 029 Acta CT No. 029 Acta CT No. 028
Acta CT No. 029 Acta CT No. 018 BIS 3 Acta CT No. 030 Acta CT No. 030 Acta CT No. 029
Acta CT No. 030 Acta CT No. 019 Acta CT No. 031 Acta CT No. 032 Acta CT No. 030
Acta CT No. 031 Acta CT No. 020 Acta CT No. 032 Acta CT No. 033 Acta CT No. 031
Acta CT No. 032 Acta CT No. 021 Acta CT No. 033 Acta CT No. 034 Acta CT No. 032
Acta CT No. 033 Acta CT No. 022 Acta CT No. 034 Acta CT No. 035 Acta CT No. 033
Acta CT No. 034 Acta CT No. 023 Acta CT No. 035 Acta CT No. 036 Acta CT No. 034
Acta CT No. 035 BIS Acta CT No. 024 Acta CT No. 036 Acta CT No. 037 Acta CT No. 035
Acta CT No. 035 Acta CT No. 025 BIS Acta CT No. 037 Acta CT No. 038 Acta CT No. 036
Acta CT No. 036 Acta CT No. 026 Acta CT No. 038 Acta CT No. 039 Acta CT No. 037
Acta CT No. 037 Acta CT No. 027 Acta CT No. 039 Acta CT No. 040 Acta CT No. 038
Acta CT No. 038 Acta CT No. 028 Acta CT No. 040 Acta CT No. 041 Acta CT No. 039
Acta CT No. 039 Acta CT No. 029 Acta CT No. 041 Acta CT No. 042 Acta CT No. 040
Acta CT No. 040 Acta CT No. 030 Acta CT No. 042 Acta CT No. 043 Acta CT No. 041
Acta CT No. 041 Acta CT No. 031 Acta CT No. 043 Acta CT No. 044 Acta CT No. 042
Acta CT No. 042 Acta CT No. 032 Acta CT No. 044 Acta CT No. 045 Acta CT No. 043
Acta CT No. 043 Acta CT No. 033 Acta CT No. 045 Acta CT No. 046 Acta CT No. 044
Acta CT No. 044 Acta CT No. 034 Acta CT No. 046 Acta CT No. 047 Acta CT No. 045
Acta CT No. 045 Acta CT No. 035 Acta CT No. 047 Acta CT No. 048 Acta CT No. 046
Acta CT No. 046 Acta CT No. 036 Acta CT No. 048 Acta CT No. 049 Acta CT No. 047
Acta CT No. 047 Acta CT No. 037 Acta CT No. 051 Acta CT No. 051 Acta CT No. 048
Acta CT No. 048 Acta CT No. 038 Acta CT No. 052 Acta CT No. 052 Acta CT No. 049
Acta CT No. 049 Acta CT No. 039 Acta CT No. 053 Acta CT No. 053 Acta CT No. 050
Acta CT No. 050 Acta CT No. 040 Acta CT No. 054 Acta CT No. 054 Acta CT No. 051
Acta CT No. 051 Acta CT No. 041 Acta CT No. 055 Acta CT No. 055 Acta CT No. 052
Acta CT No. 052 Acta CT No. 042 Acta CT No. 056 Acta CT No. 056 Acta CT No. 053
Acta CT No. 053 Acta CT No. 043 Acta CT No. 057 Acta CT No. 057 Acta CT No. 054
Acta CT No. 054 Acta CT No. 044 Acta CT No. 058 Acta CT No. 058 Acta CT No. 055
Acta CT No. 055 Acta CT No. 045 Acta CT No. 059 Acta CT No. 059 Acta CT No. 056
Acta CT No. 056 BIS Acta CT No. 046 Acta CT No. 060 Acta CT No. 060 Acta CT No. 057
Acta CT No. 056 Acta CT No. 047 Acta CT No. 061 Acta CT No. 061 Acta CT No. 058
Acta CT No. 057 Acta CT No. 048 Acta CT No. 062 Acta CT No. 062 Acta CT No. 059
Acta CT No. 058 BIS-1 Acta CT No. 049 Acta CT No. 062 BIS Acta CT No. 063 Acta CT No. 060
Acta CT No. 058 BIS Acta CT No. 050 Acta CT No. 063 Acta CT No. 064 Acta CT No. 061
Acta CT No. 058 Acta CT No. 051 Acta CT No. 064 Acta CT No. 065 Acta CT No. 062
Acta CT No. 059 Acta CT No. 052 Acta CT No. 065 Acta CT No. 066 Acta CT No. 063
Acta CT No. 060 BIS Acta CT No. 053 Acta CT No. 066 Acta CT No. 067 Acta CT No. 064
Acta CT No. 061 Acta CT No. 055 Acta CT No. 067 Acta CT No. 068 Acta CT No. 065
Acta CT No. 062 Acta CT No. 056 Acta CT No. 068 Acta CT No. 069 Acta CT No. 066
Acta CT No. 063 Acta CT No. 057 Acta CT No. 069 Acta CT No. 070 Acta CT No. 067
Acta CT No. 064 Acta CT No. 057 BIS Acta CT No. 070 Acta CT No. 071 Acta CT No. 068
Acta CT No. 065 Acta CT No. 058 Acta CT No. 071 Acta CT No. 072 Acta CT No. 069
Acta CT No. 066 Acta CT No. 059 Acta CT No. 072 Acta CT No. 073 Acta CT No. 070
Acta CT No. 067 Acta CT No. 060 Acta CT No. 073 Acta CT No. 074 Acta CT No. 071
Acta CT No. 069 Acta CT No. 061 Acta CT No. 074 Acta CT No. 075 Acta CT No. 072
Acta CT No. 070 Acta CT No. 062 Acta CT No. 076 Acta CT No. 076 Acta CT No. 073
Acta CT No. 071 Acta CT No. 063 Acta CT No. 079 Acta CT No. 077 Acta CT No. 074
Acta CT No. 072 Acta CT No. 064 Acta CT No. 080 Acta CT No. 078 Acta CT No. 075
Acta CT No. 073 Acta CT No. 065 Acta CT No. 082 Acta CT No. 079 Acta CT No. 076
Acta CT No. 074 Acta CT No. 066 Acta CT No. 086 Acta CT No. 080 Acta CT N0. 077
Acta CT No. 075 BIS Acta CT No. 067 Acta CT No. 086 BIS Acta CT No. 081 Acta CT No. 078
Acta CT No. 076 Acta CT No. 068 Acta CT No. 087 Acta CT No. 082 Acta CT No. 079
Acta CT No. 077 Acta CT No. 069 Acta CT No. 088 Acta CT No. 083 Acta CT No. 080
Acta CT No. 078 BIS Acta CT No. 070 Acta CT No. 092 Acta CT No. 083b Acta CT No. 081
Acta CT No. 078 Acta CT No. 071 Acta CT No. 093 Acta CT No. 084 Acta CT No. 082
Acta CT No. 079 Acta CT No. 072 Acta CT No. 094 Acta CT No. 085 Acta CT No. 083
Acta CT No. 080 BIS Acta CT No. 073 Acta CT No. 095 Acta CT No. 086 Acta CT No. 084
Acta CT No. 080 Acta CT No. 074 Acta CT No. 096 Acta CT No. 087
Acta CT No. 081 BIS Acta CT No. 075 Acta CT No. 097 Acta CT No. 087 bis
Acta CT No. 081 Acta CT No. 076 Acta CT No. 098 Acta CT No. 087 bis I
Acta CT No. 082 Acta CT No. 077 Acta CT No. 099 Acta CT No. 088
Acta CT No. 083 Acta CT No. 078 Acta CT No. 100 Acta CT No. 089
Acta CT No. 084 CANCELADA Acta CT No. 079 Acta CT No. 103 Acta CT No. 090
Acta CT No. 085 Acta CT No. 080 Acta CT No. 103 BIS Acta CT No. 091
Acta CT No. 086 Acta CT No._081 Acta CT No. 104 Acta CT No. 092
Acta CT No. 087 Acta CT No._082 Acta CT No. 105 Acta CT No. 093
Acta CT No. 088 Acta CT No. 083 Acta CT No. 106 Acta CT No. 094
Acta CT No. 089 Acta CT No. 084 Acta CT No. 107 Acta CT No. 095
Acta CT No. 090 Acta CT No. 085 Acta CT No. 108 Acta CT No. 096
Acta CT No. 091 Acta CT No. 086 Acta CT No. 109 Acta CT No. 097
Acta CT No. 087 Acta CT No. 111 Acta CT No. 098
Acta CT No. 088 Acta CT No. 112 Acta CT No. 099
Acta CT No. 089 Acta CT No. 113 Acta CT No. 100
Acta CT No. 090 Acta CT No. 114 Acta CT No. 101
Acta CT No. 091 Acta CT No. 115 Acta CT No. 102
Acta CT No. 092 Acta CT No. 117 Acta CT No. 103
Acta CT No. 093 Acta CT No. 118 Acta CT No. 104
Acta CT No. 094 Acta CT No. 119 Acta CT No. 105
Acta CT No. 095 Acta CT No. 120 Acta CT No. 106
Acta CT No. 096 Acta CT No. 121 Acta CT No. 107
Acta CT No. 097 Acta CT No. 122 Acta CT No. 108
Acta CT No. 098 Acta CT No. 123 Acta CT No. 109
Acta CT No. 098 BIS 2021 Acta CT No. 124 Acta CT No. 110
Acta CT No. 098 BIS I 2021 Acta CT No. 124 BIS Acta CT No. 111
Acta CT No. 99 Acta CT No. 125 Acta CT No. 112
Acta CT No. 100 Acta CT No. 126 Acta CT No. 113
Acta CT No. 101 Acta CT No. 129 Acta CT No. 114
Acta CT No. 102 Acta CT No. 130 Acta CT No. 115
Acta CT No. 103 Acta CT No. 131 Acta CT No. 116
Acta CT No. 104 Acta CT No. 132 Acta CT No. 117
Acta CT No. 105 Acta CT No. 133 Acta CT No. 118
Acta CT No. 106 Acta CT No. 134 Acta CT No. 119
Acta CT No. 107 Acta CT No. 135 Acta CT No. 120
Acta CT No. 108 Acta CT No. 139 Acta CT No. 121
Acta CT No. 109 Acta CT No. 140 Acta CT No. 122
Acta CT No. 110 Acta CT No. 143 Acta CT No. 123
Acta CT No. 144 Acta CT No. 124
Acta CT No. 145 Acta CT No. 125
Acta CT No. 146 Acta CT No. 126
Acta CT No. 147 Acta CT No. 127
Acta CT No. 155 Acta CT No. 128
Acta CT No. 156 Acta CT No. 129
Acta CT No. 157 Acta CT No. 130
Acta CT No. 159 Acta CT No. 131
Acta CT No. 160 Acta CT No. 132
Acta CT No. 161 Acta CT No. 133
Acta CT No. 162 Acta CT No. 134
Acta CT No. 163 Acta CT No. 135
Acta CT No. 164 Acta CT No. 136
Acta CT No. 165 Acta CT No. 137
Acta CT No. 167 Acta CT No. 138
Acta CT No. 168 Acta CT No. 139
Acta CT No. 169 Acta CT No. 140
Acta CT No. 170 Acta CT No. 141
Acta CT No. 171
Acta CT No. 173
Acta CT No. 174
Acta CT No. 175
Acta CT No. 176
Acta CT No. 177
Acta CT No. 178
Acta CT No. 179
Acta CT No. 180
Acta CT No. 181
Acta CT No. 182
Acta CT No. 183
Acta CT No. 184
Acta CT No. 185
Acta CT No. 186
Acta CT No. 187
Acta CT No. 188
Acta CT No. 189
Acta CT No. 190
Acta CT No. 191
Acta CT No. 191BIS
Acta CT No. 192
Acta CT No. 193
Acta CT No. 194
Acta CT No. 195
Acta CT No. 196
Acta CT No. 197
Acta CT No. 198
Acta CT No. 199
Acta CT No. 200
Acta CT No. 201
Acta CT No. 202
Acta CT No. 203
Acta CT No. 204
Acta CT No. 205
Acta CT No. 206
Acta CT No. 207

 

Enlaces de pie de página

Ubicación

Redes sociales

Transparencia

Código de ética

Última actualización

Fecha: 11 julio, 2024 Responsable: Dra. Diana Hernández Serrano Contacto: diahernandez@uv.mx