Profesores de Alemán

ALEMAN BASICO 1
NRC GPO. CATEDRÁTICO CORREO
37817 101 Tiburcio Barwis Jacqueline Evelia jatiburcio@uv.mx
89540 102 Tiburcio Barwis Jacqueline Evelia jatiburcio@uv.mx
91516 103 Del Rosario Paredes Oscar odelrosario@uv.mx
ALEMAN BASICO 2
NRC GPO. CATEDRÁTICO CORREO
37818 201 Tiburcio Barwis Jacqueline Evelia jatiburcio@uv.mx
91517 202 Del Rosario Paredes Oscar odelrosario@uv.mx
ALEMAN BASICO 3
NRC GPO. CATEDRÁTICO CORREO
73213 301 Tiburcio Barwis Jacqueline Evelia jatiburcio@uv.mx
ALEMAN INTERMEDIO 1
NRC GPO. CATEDRÁTICO CORREO
81852 401 Tiburcio Barwis Jacqueline Evelia jatiburcio@uv.mx
ALEMAN INTERMEDIO 2
NRC GPO. CATEDRÁTICO CORREO
91518 501 Tiburcio Barwis Jacqueline Evelia jatiburcio@uv.mx
ALEMAN INTERMEDIO 3
NRC GPO. CATEDRÁTICO CORREO
84601 601 Tiburcio Barwis Jacqueline Evelia jatiburcio@uv.mx