Calendarios de Personal

Responsable Operativo:  Dr. José Raúl Trujillo                                                   Última Actualización: 18-Junio-2018

Personal 2015 2016 2017 2018 2019
Académico calend3 Calend1 calend5
Académico del SEA calend5
Administrativo, Técnico y Manual     (Oficio Núm. TC-10053/2018) calend3 Calend1
calend5
Confianza calend3 Calend1 calend5