Xalli Big Band

 

 

Xalli Big Band en Primavera Universitaria.

Evento:
Primavera Universitaria

Grupo Artístico:
Xalli Big Band

Lugar:
Foro abierto de Casa del Lago UV

 

Xalli Big Band.

Evento:
Concierto

Grupo Artístico:
Xalli Big Band

Lugar:
Foro abierto de Casa del Lago UV

 

Xalli Big Band Combo Caribeño.

Evento:
Concierto

Grupo Artístico:
Xalli Big Band, Combo Caribeño

Lugar:
Foro abierto del Ágora.